IAKABI CONFORT S.R.L., este o societate cu răspundere limitată, având sediul social Sat Utvin, Com. Sânmihaiu Român, nr.180, CAMERA 3, Județ Timiș, număr de ordin în Registrul Comerțului J35/4090/2018, Cod Unic de Înregistrare 40179925, (denumită în continuare IAKABI CONFORT S.R.L.).

Această secțiune are menirea de a te informa asupra scopurilor utilizării datelor cu caracter personal comunicate de tine sau solicitate de noi prin intermediul prezentului site web. Totodată, vei găsi și informațiile asupra modului în care aceste date sunt prelucrate de noi, scopurile colectării datelor cu caracter personal și drepturile tale cu privire la acestea.

Respectăm confidențialitatea datelor tale cu caracter personal și depunem eforturi pentru a le proteja prin implementarea măsurilor prevăzute de normele și reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018. Acesta este un nou regulament digital privind confidențialitatea care are menirea de a standardiza o gamă largă de legislații privind confidențialitatea pe întreg teritoriu al Uniunii Europene într-un singur set central de reglementări, scopul său fiind protejarea utilizatorilor din statele membre.

Care sunt datele cu caracter personal colectate de noi?

Datele tale cu caracter personal solicitate, colectate și prelucrate de către Iakabi Confort SRL sunt următoarele: numele si prenumele, domiciliu (adresa poștală necesară pentru livrare), adresa de email, număr de telefon, date de facturare persoană fizică sau persoană juridică (firmă) (necesare pentru finalizarea comenzii), voce, informații bancare ( necesare în cazul efectuării plății online cu cardul, op, plată la livrare cu cardul sau în cazul unui retur/ramburs de plată), cont social media.

Nu colectăm date cu caracter personal considerate „sensibile”.

Nu colectăm datele cu caracter personal care sunt considerate „sensibile” și care fac obiectul unor condiții de prelucrare speciale ( cum ar fi date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice etc). De asemenea, nu dorim colectarea sau prelucrarea datelor personale ale minorilor.

Poți vizualiza site-ul nostru ca „vizitator” fără a dezvălui datele tale personale.

Site-ul nostru poate fi utilizat fără ca dezvăluirea datelelor tale cu caracter personal să fie necesară, de exemplu în cazul în care dorești doar să vizualizezi produsele noastre, fără intenția de a face o comandă.

Pentru solicitări sau comenzi sunt necesare anumite date cu caracter personal pentru buna desfășurare a relației comerciale dintre noi și tine.

În cazul in care dorești să beneficiezi de serviciile oferite de noi și să inițiezi o comandă, ti se va solicita sa furnizezi datele tale cu caracter personal (numele și prenumele, domiciliu (adresa poștală necesară pentru livrare), adresa de email, număr de telefon, date de facturare pentru persoană fizică sau persoană juridică (firmă) (necesare pentru finalizarea comenzii), voce, informații bancare ( necesare în cazul efectuării plății online cu cardul, op, plată la livrare cu cardul sau în cazul unui retur/ramburs de plată).

De asemenea, în cazul în care dorești să ne adresezi o întrebare, în formularul de contact ți se vor solicita astfel de date pentru a putea lua ulterior legătura cu tine și a-ți oferi ajutorul nostru cu privire la întrebarea ta.

 

Politica cookies

Cele mai multe site-uri folosesc cookie, iar acestea sunt utilizare în vederea optimizării site- ului web, a experienței de navigare și pentru integrarea cu rețele de socializare.

Prin module de tip cookies sau alte tehnologii similare este posibil să fie colectate date precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația sau paginile web accesate de tine pe site-ul nostru.

Astfel, colectarea datelor cu caracter personal se realizează în mod direct în urma exprimării voluntare a consimțământului tău ( de exemplu: numele complet, adresa poștală, adresa de e- mail, număr de telefon), iar în mod indirect prin module de tip cookies sau alte tehnologii, date precum adresa IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins), navigatorul Internet etc.

 

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Suntem responsabili și, conform normelor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018, ne asumăm obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri precum cele specificate mai jos datele tale cu caracter personal. Aceste date sunt solicitate, colectate și ulterior procesate în urma relației comerciale desfășurate în trecut și/sau în curs de desfășurare și pentru care tu ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul solicitării, colectării și prelucrării datelor tale cu caracter personal.

Politica de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, iar actualizările și modificările sunt valabile imediat după o notificare, pe care o vom realiza prin afișarea pe site-ul nostru și/sau notificare pe e-mail.

Scopurile noastre cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal corespund normelor impuse de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018:

 • Scopurile noastre sunt legale, echitabile, transparente față de tine („legalitate, echitate și transparență”);
 • Solicităm, colectăm și prelucrăm informatiile tale în scopuri explicite si legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • Avem ca obiectiv„reducerea la minimum a datelor”,iar datele cu caracter personal sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • Având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, datele cu caracter personal trebuie să fie exacte, sau după nevoie actualizate („exactitate”);
 • Păstrăm datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitari legate de stocare”);
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Colectarea datelor cu caracter personal se face pentru buna desășurare a activității noastre comerciale și poate include următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii unei relații comerciale: pentru procesarea comenzilor și a retururilor;
 • Pentru procesarea livrărilor pe baza relației cu furnizorii de servicii de curierat;
 • Pentru desfășurarea relației cu partenerii contractuali în scopuri contabile: pentru facturi, chitanțe, garanții;
 • Pentru a-ți putea răspunde la întrebări sau solicitări;
 • Pentru realizarea unor statistici;
 • Pentru îmbunătățilrea serviciilor oferite de noi;
 • Pentru prelucrarea feedback-ului oferit de partenerii contractuali;
 • Pentru administrarea contului tău în cadrul platformei noastre;
 • Pentru diagnosticarea și ulterior remedierea problemelor interioare sau exterioare întâmpinate;
 • Pentru îmbunătățirea activității noastre în termeni de marketing (în cazul în care, în prealabil, ne oferi consimțământul tău);
 • Pentru a ne conforma legislației în vigoare;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Datele tale cu caracter personal pot fi utilizate în scopuri directe de marketing pentru a te putea informa în legatură cu serviciile noastre, oferte sau pentru abonarea la newsletter, acest lucru realizându-se numai cu consimțământul tău și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ai indicat. Îți poți retrage acest consimțământ în orice moment dorești.

Relația noastră cu parteneri, terți, autorități

Pentru a putea îndeplini scopurile precizate mai sus și pentru a putea desfășura activitatea noastră este necesară relația cu partenerii nostri, cu terți, sau după caz cu autorități. Potrivit Regulamentului „RGPD”, te informăm că este posibil să fie necesar să transmitem sau să oferim acces la anumite date cu caracter personal în care se includ următoarele categorii de destinatari:

 • societăților din grup cu care colaborăm pentru gestiunea comenzilor;
 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate
 • furnizorilor de servicii de curierat cu care colaborăm;
 • furnizorilor de servicii de plată sau servicii bancare;
 • partenerilor de servicii de contabilitate cu care colaborăm, pentru ținerea evidenței contabile prin împuternicit extern;
 • autorităților publice, după caz.

DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul RGDP, stabilește, de asemenea, o serie de drepturi cu privire la datele cu caracter personal, printre care cele de mai jos:

 • Dreptul de retragere a consimțământului. În orice moment, ai dreptul de a-ți retrage consimțământul de colectare, arhivare și prelucrare a datelor tale cu caracter personal prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@iakabi.ro;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor, poți solicita în orice moment accesul asupra datelor tale colectate de noi;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, ceea ce înseamnă că ai dreptul să soliciți completarea și actualizarea datelor tale;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), ceea ce înseamnă că ai dreptul să soliciți ștergerea datelor tale complet din arhivele noastre, printre care și comenzile plasate, adresă, date de contact și alte informații care te privesc;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, ceea ce înseamnă că ai dreptul să soliciți ca datele tale să nu fie prelucrate;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator;
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor, ceea ce înseamnă că ai dreptul să soliciți oprirea prelucrării datelor tale;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de o plangere in fata unei Autoritati de Supraveghere.

Furnizarea datelor cu caracter personal în mod voluntar de către client presupune declarația și aprobarea necondiționată a acestuia ca datele sale cu caracter personal să fie colectate și stocate în baza de date a operatorului Iakabi Confort SRL, fiind astfel exprimat acordul său expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să fie colectate, stocate și prelucrate în baza scopurilor precizate mai sus, conform regulamentului RGDP.

Având în vedere faptul că pentru a putea răspunde solicitărilor și întrebărilor tale avem nevoie de date de contact pentru a putea lua legătura cu tine (nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail, cont social media) sau pentru a putea procesa o comandă unde sunt necesare date de contact și de livrare, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile oferite de noi.

Daca ai întrebări sau dorești informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, sau dorești să îți exerciți drepturile tale legale cu privire la datele tale colectate de noi, ne poți scrie la adresa de e-mail office@iakabi.ro. Suntem aici să te ajutăm.