GENERALITĂȚI

Societatea comercială IAKABI CONFORT S.R.L., este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică de naționalitate română înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de ordine J35/4090/2018 și Codul Unic de Înregistrare 40179925 având sediul social Sat Utvin, Com. Sânmihaiu Român, nr.180, CAMERA 3, Județ Timiș (denumită în continuare IAKABI CONFORT S.R.L.).

Această secțiune are menirea de a informa cu privire la termenii și condițiile utilizării site-ului iakabi.ro și a domeniului său.

Utilizarea site-ului se face în urma respectării termenilor și condițiilor prezentate în această secțiune. Utilizarea site-ului ca vizitator sau ca și client prin plasarea de comenzi reprezintă implicit acceptarea neechivocă, tacită și necondiționată a termenilor și condițiilor. Astfel, accesarea și navigarea pe site-ul iakabi.ro, reprezintă acceptul cu privire la termenii de utilizare și condițiile descrise în continuare.

Iakabi Confort S.R.L. are dreptul de a modifica unele dispoziții din cadrul termenilor și condițiilor generale. Prin urmare, este necesar ca termenii și condițiile să fie consultate înainte de orice vizită pe site-ul iakabi.ro. Modificările se vor aplica începând cu publicarea lor online și nu se vor aplica contractelor încheiate anterior acestei publicări. Astfel, fiecare comandă plasată pe site este supusă termenilor și condițiilor generale în vigoare la data efectuării comenzii respective.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

IAKABI CONFORT S.R.L. deține domeniul și site-ul www.iakabi.ro. Toate informațiile și produsele prezente pe site-ul iakabi.ro sunt proprietatea IAKABI CONFORT S.R.L..

Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul si prezentarea site-ului sunt deținute de IAKABI CONFORT S.R.L.. Întregul conținut al site-ului www.iakabi.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor și cea a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, toate drepturile fiind rezervate.

Utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea IAKABI CONFORT S.R.L., precum reproducerea, copierea, distribuirea, modificarea și/alterarea, afișarea, transferul către terțe părți, transmiterea, publicarea, includerea oricărui conținut deținut de IAKABI CONFORT S.R.L. în afara site-ului, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate etc. sunt interzise. Elementele menționate mai sus încalcă dreptul de proprietate intelectuală și comercială mai sus și se pot pedepsi conform legilor în vigoare. IAKABI CONFORT S.R.L. are dreptul de a modifica conținutul, structura site-ului după bunul plac, în orice moment, fără nici o informare prealabilă.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informațiile furnizate către Iakabi Confort S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate (efectuarea și livrarea comenzilor, răspunderea la întrebările plasate în formularul de contact), conform legilor în vigoare.

Iakabi Confort S.R.L. nu furnizează adresele de email ale vizitatorilor site-ului iakabi.ro sau a clienților către terți și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are dreptul de a solicita eliminarea din baza de date a adresei de email furnizată.

Această secțiune are menirea de a informa vizitatorul, utilizatorul sau cumpărătorul asupra scopurilor utilizării datelor cu caracter personal comunicate de către acesta sau solicitate de noi prin intermediul prezentului site web. Totodată, sunt prezentate și informațiile asupra modului în care aceste date sunt prelucrate de noi, scopurile colectării datelor cu caracter personal și drepturile vizitatorului/utilizatorului/cumpărătorului cu privire la acestea.

Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal și depunem eforturi pentru a le proteja prin implementarea măsurilor prevăzute de normele și reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018. Acesta este un nou regulament digital privind confidențialitatea care are menirea de a standardiza o gamă largă de legislații privind confidențialitatea pe întreg teritoriu al Uniunii Europene într-un singur set central de reglementări, scopul său fiind protejarea utilizatorilor din statele membre.

Care sunt datele cu caracter personal colectate de noi?

Datele cu caracter personal solicitate, colectate și prelucrate de către Iakabi Confort SRL sunt următoarele: numele si prenumele, domiciliu (adresa poștală necesară pentru livrare), adresa de email, număr de telefon, date de facturare persoană fizică sau persoană juridică (firmă) (necesare pentru finalizarea comenzii), voce, informații bancare ( necesare în cazul efectuării plății online cu cardul, op, plată la livrare cu cardul sau în cazul unui retur/ramburs de plată), cont social media.

Nu colectăm date cu caracter personal considerate „sensibile”.

Nu colectăm datele cu caracter personal care sunt considerate „sensibile” și care fac obiectul unor condiții de prelucrare speciale ( cum ar fi date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice etc). De asemenea, nu dorim colectarea sau prelucrarea datelor personale ale minorilor.

Site-ul poate fi vizualizat fără a fi necesară dezvăluirea datelor personale.

Site-ul nostru poate fi utilizat fără ca dezvăluirea datelor cu caracter personal să fie necesară, de exemplu în cazul în care vizitatorul dorește doar să vizualizeze produsele noastre, fără intenția de a face o comandă.

Pentru solicitări sau comenzi sunt necesare anumite date cu caracter personal pentru buna desfășurare a relației comerciale dintre noi și cumpărător.

În cazul in care dorești să beneficiezi de serviciile oferite de noi și să inițiezi o comandă, ti se va solicita sa furnizezi datele tale cu caracter personal (numele și prenumele, domiciliu (adresa poștală necesară pentru livrare), adresa de email, număr de telefon, date de facturare pentru persoană fizică sau persoană juridică (firmă) (necesare pentru finalizarea comenzii), voce, informații bancare ( necesare în cazul efectuării plății online cu cardul, op, plată la livrare cu cardul sau în cazul unui retur/ramburs de plată).

De asemenea, în cazul în care dorești să ne adresezi o întrebare, în formularul de contact ți se vor solicita astfel de date pentru a putea lua ulterior legătura cu tine și a-ți oferi ajutorul nostru cu privire la întrebarea ta.

Politica cookies

Cele mai multe site-uri folosesc cookie, iar acestea sunt utilizate în vederea optimizării siteului web, a experienței de navigare și pentru integrarea cu rețele de socializare.

Prin module de tip cookies sau alte tehnologii similare este posibil să fie colectate date precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care utilizatorul a dat click, locația sau paginile web accesate de acesta pe site-ul nostru.

Astfel, colectarea datelor cu caracter personal se realizează în mod direct în urma exprimării voluntare a consimțământului tău ( de exemplu: numele complet, adresa poștală, adresa de email, număr de telefon), iar în mod indirect prin module de tip cookies sau alte tehnologii, date precum adresa IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins), navigatorul Internet etc.

Vizitatorul sau cumpărătorul are posibilitatea de a accepta/refuza utilizarea cookies, însă acest lucru poate împiedica accesarea anumitor funcții ale site-ului.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Suntem responsabili și, conform normelor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018, ne asumăm obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri precum cele specificate mai jos datele cu caracter personal. Aceste date sunt solicitate, colectate și ulterior procesate în urma relației comerciale desfășurate în trecut și/sau în curs de desfășurare și pentru care utilizatorul și-a exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul solicitării, colectării și prelucrării datelor sale cu caracter personal.

Politica de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, iar actualizările și modificările sunt valabile imediat după o notificare, pe care o vom realiza prin afișarea pe site-ul nostru și/sau notificare pe e-mail.

Scopurile noastre cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal corespund normelor impuse de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) introdus pe 25 mai 2018:

 • Scopurile noastre sunt legale, echitabile, transparente față de utilizator („legalitate, echitate și transparență”);
 • Solicităm, colectăm și prelucrăm datele în scopuri explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • Avem ca obiectiv „reducerea la minimum a datelor”, iar datele cu caracter personal sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • Având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, datele cu caracter personal trebuie să fie exacte, sau după nevoie actualizate („exactitate”);
 • Păstrăm datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Colectarea datelor cu caracter personal se face pentru buna desfășurare a activității noastre comerciale și poate include următoarele scopuri:

 • Pentru încheierea unei relații comerciale: pentru procesarea comenzilor și a retururilor;
 • Pentru procesarea livrărilor pe baza relației cu furnizorii de servicii de curierat;
 • Pentru desfășurarea relației cu partenerii contractuali în scopuri contabile: pentru facturi, chitanțe, garanții;
 • Pentru a putea răspunde la întrebări sau solicitări;
 • Pentru realizarea unor statistici;
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de noi;
 • Pentru prelucrarea feedback-ului oferit de partenerii contractuali;
 • Pentru administrarea contului utilizatorului în cadrul platformei noastre;
 • Pentru diagnosticarea și ulterior remedierea problemelor interioare sau exterioare întâmpinate;
 • Pentru îmbunătățirea activității noastre în termeni de marketing (în cazul în care, în prealabil, ne oferi consimțământul tău);
 • Pentru a ne conforma legislației în vigoare;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate în scopuri directe de marketing pentru a putea informa utilizatorul în legătură cu serviciile noastre, oferte sau pentru abonarea la newsletter, acest lucru realizându-se numai cu consimțământul acestuia și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-a indicat. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment dorește utilizatorul.

Relația noastră cu parteneri, terți, autorități

Pentru a putea îndeplini scopurile precizate mai sus și pentru a putea desfășura activitatea noastră este necesară relația cu partenerii noștri, cu terți, sau după caz cu autorități. Potrivit Regulamentului „RGPD”, este posibil să fie necesar să transmitem sau să oferim acces la anumite date cu caracter personal în care se includ următoarele categorii de destinatari:

 • societăților din grup cu care colaborăm pentru gestiunea comenzilor;
 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate;
 • furnizorilor de servicii de curierat cu care colaborăm;
 • furnizorilor de servicii de plată sau servicii bancare;
 • partenerilor de servicii de contabilitate cu care colaborăm, pentru ținerea evidenței contabile prin împuternicit extern;
 • autorităților publice, după caz.

DREPTURILE UTILIZATORULUI CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul RGDP, stabilește, de asemenea, o serie de drepturi cu privire la datele cu caracter personal, printre care cele de mai jos:

 • Dreptul de retragere a consimțământului. În orice moment, utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul de colectare, arhivare și prelucrare a datelor sale cu caracter personal prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@iakabi.ro;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor sale;
 • Dreptul de acces asupra datelor, utilizatorul poate solicita în orice moment accesul asupra datelor sale colectate de noi;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, ceea ce înseamnă că utilizatorul are dreptul să solicite completarea și actualizarea datelor sale;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), ceea ce înseamnă că utilizatorul are dreptul să solicite ștergerea datelor sale complet din arhivele noastre, printre care și comenzile plasate, adresă, date de contact și alte informații care îl privesc;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, ceea ce înseamnă că utilizatorul are dreptul să solicite ca datele sale să nu fie prelucrate;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre utilizator către alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor, ceea ce înseamnă că utilizatorul are dreptul să solicite oprirea prelucrării datelor sale;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa justiției;
 • Dreptul de a face o plângere in fata unei Autorități de Supraveghere.

Furnizarea datelor cu caracter personal în mod voluntar de către client presupune declarația și aprobarea necondiționată a acestuia ca datele sale cu caracter personal să fie colectate și stocate în baza de date a operatorului Iakabi Confort SRL, fiind astfel exprimat acordul său expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să fie colectate, stocate și prelucrate în baza scopurilor precizate mai sus, conform regulamentului RGDP.

Având în vedere faptul că pentru a putea răspunde solicitărilor și întrebărilor tale avem nevoie de date de contact pentru a putea lua legătura cu tine (nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail, cont social media) sau pentru a putea procesa o comandă unde sunt necesare date de contact și de livrare, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile oferite de noi.

Daca ai întrebări sau dorești informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, sau dorești să îți exerciți drepturile tale legale cu privire la datele tale colectate de noi, ne poți scrie la adresa de e-mail office@iakabi.ro. Suntem aici să te ajutăm.

POLITICA DE VÂNZARE ȘI PLASAREA COMENZILOR

Pentru plasarea unei comenzi este necesară crearea unui cont pe site-ul iakabi.ro.

Odată ce a fost creat contul, clientul poate adăuga în coș produsele dorite la dimensiunea corespunzătoare nevoilor sale. Pentru a finaliza o comandă este necesară selectarea modalității de plată aferentă comenzii și în funcție de modalitatea de plată pusă la dispoziție de către site la momentul respectiv: plată online prin transfer bancar, plată numerar la livrare, plată online cu cardul. Produsele se realizează strict pe bază de comandă, în limita stocului disponibil.

După plasarea fiecărei comenzi și verificarea acesteia de către unul dintre operatorii Iakabi Confort, se va emite o factură pentru produsele comandate. Obligația cumpărătorului este de a furniza toate informațiile necesare emiterii acestei facturi și ulterior livrării produselor (conform legislației în vigoare).

Lipsa unor informații necesare cum ar fi: nume cumpărător, telefon, adresă de email, adresă de livrare, modalitate de plată etc. duce implicit la anularea comenzii.

În momentul plasării unei comenzi, Iakabi Confort confirmă comanda și toate detaliile necesare pentru procesarea comenzii prin apel telefonic către client sau prin intermediul e-mail-ului. Comanda va fi ulterior procesată și dată în lucru doar dacă s-au confirmat toate informațiile necesare.

Iakabi Confort S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza comenzile plasate de către clienți ce manifestă limbaj și comportament inadecvat, agresiv, lipsit de profesionalism sau respect, sau de către clienți care au fost semnalați ca fiind problematici în istoricul comenzilor.

Plasarea unei comenzi către Iakabi Confort S.R.L. prin intermediul site-ului web iakabi.ro reprezintă acordul clientului față de termenii și condițiile din prezentul Document.

Din motive justificate, Iakabi Confort poate fi nevoit să modifice produsele din comandă (de exemplu epuizarea stocului). Clientul va fi anunțat în prealabil de orice modificare a comenzii sale și în cazul în care comanda a fost deja achitată, iar produsele nu mai sunt disponibile, i se vor restitui banii.

Detalii precum prețul, taxa de livrare, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.

Prețurile afișate pe site-ul nostru sunt exprimate în RON și conțin TVA (19%).

În cazul plăților online, responsabilitatea pentru costurile suplimentare cum ar fi comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului cumpărătorului dacă moneda acestuia diferă de RON îi revine cumpărătorului.

Disponibilitatea produselor prezentate pe site-ul nostru, discount-urile, reducerile, ofertele, promoțiile, campaniile pot fi schimbate fără a fi necesară o notificare prealabilă.

Informațiile și imaginile/videoclipurile multimedia folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site-ul nostru sunt folosite cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală a vânzătorului Iakabi Confort.

Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative.

În cazul în care, din cauza unor erori (cum ar fi erori cauzate de greșeli de scriere/tipografie sau greșeala furnizorului de a ne oferi informații incorecte cu privire la produs), prețul afișat pe site, disponibilitatea stocului afișat pe site, perioada de livrare sau alte astfel de informații sunt afișate incorect, Iakabi Confort S.R.L. își rezervă dreptul de a anula orice comandă plasată pentru produsele afectate de acest gen de erori. În cazul în care ne confruntăm cu o astfel de situație și o comandă a fost plasată și achitată, banii vor fi returnați cumpărătorului în cel mai scurt timp, iar comanda nu va fi procesată.

Toate produsele comercializate de către Iakabi Confort S.R.L. prin intermediul site-ului online iakabi.ro sunt noi, realizate la comandă, comercializate în ambalaje proprii.

PRODUSELE PERSONALIZATE

Produsele afișate pe site vizează caracteristici și dimensiuni standard, iar prețurile afișate corespund tocmai acestor caracteristici și dimensiuni standard. Suntem flexibili și dornici să răspundem nevoilor diferite ale clienților, astfel oferim posibilitatea de a crea un produs personalizat, care să corespundă unor nevoi atipice, nevoi care impun modificări în privința specificațiilor, caracteristicilor și dimensiunilor.

Pentru personalizarea produselor dorite este necesar să iei legătura cu noi fie prin formularul de contact fie prin email la adresa office@iakabi.ro sau telefonic la 0723 445 667 sau 0732 462 141. În urma procesării specificațiilor oferite putem stabili posibilitatea realizării produsului personalizat, prețul și termenul de livrare.

În cazul produselor atipice realizate pe baza specificațiilor, dimensiunilor și nevoilor personalizate ale clientului se poate percepe un avans de pana la 50% din valoarea produsului.

Produsele atipice nu pot fi returnate, întrucât sunt personalizate după nevoi individuale, specifice ale fiecărui client.

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Pentru produsele cu o valoare mai mică de 5,000 de lei, modalitățile de plată sunt următoarele: plată la livrare la curier (cash sau POS după specificațiile curierului, în lei), prin ordin de plată (transfer bancar). Pentru ordinul de plată, plata se face în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii, urmând ca apoi confirmarea acesteia să fie trimisă pe mail la adresa office@iakabi.ro.

Pentru comenzile de peste 5,000 de lei, plata se face prin ordin de plată (transfer bancar) cu plata unui avans de 50% în momentul plasării comenzii, iar diferența urmând a fi achitată înainte ca produsul să fie expediat din depozitul Iakabi cu dovada plății.

Clientul poate solicita factură pe persoană juridică (firmă), după plasarea comenzii, printr-un email la adresa office@iakabi.ro, iar în cazul în care se alege ca modalitate de plată plata la livrare trebuie specificat și curierului pentru ca acesta să emită chitanța pe firmă.

Factura fiscală și documentele aferente comenzii : garanție, recomandările noastre cu privire la utilizarea produsului ales, descrierea produsului, vor fi trimise pe adresa de email menționată la plasarea comenzii.

LIVRAREA COMENZII

Fiind vorba de produse complexe, modul nostru de lucru funcționează pe bază de comandă. Punem clienților la dispoziție modalitatea de a-si concepe propria saltea, propria somieră personalizată nevoilor și dimensiunilor lor, de aceea oferim posibilitatea de a executa produse chiar și la dimensiuni atipice. Această flexibilitate necesită timp. Tocmai de aceea, perioada de livrare a produselor poate să difere în funcție de disponibilitate, transport, import de materie primă, import de produse finite.

În momentul în care produsul sau coletul este expediat din depozitul nostru clientul va fi înștiințat printr-un email, urmând ca apoi să fie contactat de echipa de curierat printr-un apel sau SMS pentru livrarea coletului.

Livrarea se face de către echipa Iakabi sau prin firmă de curierat sau cu posibilitatea ridicării comenzii din showroom-ul nostru, în termen de 1-4 săptămâni.

Transportul este gratuit.

GARANȚIA PRODUSELOR

 

CONDIȚIILE GARANȚIEI

o Garanția produsului este valabilă atâta timp cât instrucțiunile de utilizare au fost respectate întocmai.

o Garanția saltelei se acordă atâta timp cât salteaua este așezată pe o suprafață corespunzătoare și în condiții integre, adică somieră alcătuită dintr-un profil rigid fier/lemn/multistrat cu lamele curbate din multistrat. Sub somieră e necesar să existe un spatiu liber de min 5 cm pentru aerisire.

o Garanția saltelei se acordă dacă salteaua a fost întreținută corespunzător, întoarsă cap/picioare sau de pe o parte pe alta (sus/jos) o dată pe lună, iar camera aerisită zilnic.

o Garanția saltelei se acordă în cazul în care salteaua suferă schimbări majore ale proprietăților și consistenței, respectiv mai mult de 2-3 cm față de grosimea produsului în sine. Orice modificare mai mică de 2-3 cm este considerată uzură normală a produsului.

o Garanția saltelei acoperă doar miezul saltelei, fără materialele textile.

LIMITELE GARANȚIEI

o Utilizarea, întreținerea, manipularea necorespunzătoare, îndoirea produsului ce a cauzat deteriorarea acestuia duce la pierderea garanției.

o Garanția produsului nu acoperă uzura normală a acestuia.

o Garanția nu se acordă produselor așezate pe structură din pal sau orice altă suprafață care nu conferă elasticitate și aerisire produsului.

o Garanția nu acoperă deteriorări cauzate de depozitarea în mediu umed, la temperaturi extreme, în aer liber, sub radiații UV.

o Garanția nu acoperă deteriorarea cauzată de agresiuni precum tăieturi, zgârieturi, sau factori externi, fizici sau chimici.

o Garanția nu se acordă dacă produsele au fost îndoite, depozitate ori ambalate incorect, folosite inadecvat ori în alte scopuri, curățate prin metode improprii.

o Garanția nu se acordă dacă salteaua este mai moale în zonele de utilizare frecventă prin aplicarea presiunii si greutății în anumite puncte. Orice produs se uzează în timp. Pentru o uzură uniformă salteaua trebuie întoarsă cel puțin 1 dată pe lună.

o Garanția nu se acordă dacă salteaua are urme de umezeală sau mucegai.

o Garanția nu acoperă deteriorarea materialelor textile (husă, ciorap).

o Garanția nu se aplică pentru miros, întrucât orice produs nou ambalat are un miros specific.

Condițiile în care produsul reclamat nu este acceptat pentru a fi soluționat:

o Dacă produsul este neîngrijit, murdar, pătat, stropit, găurit, mucegăit, rupt, ars ș.d. Aceste deteriorări apar în urma unei utilizări necorespunzătoare și încalcă normele de igienă.

o Dacă produsul a fost așezat pe un suport care nu oferă elasticitate și aerisire: de exemplu placaj din pal sau improvizații din pal.

o Dacă produsul a fost folosit/depozitat în condiții necorespunzătoare de igienă, temperatură, umiditate.

Produsul reclamat ca defect trebuie returnat, urmând ca soluționarea solicitării de garanție să fie efectuată, după caz, astfel:

o repararea produsului;
o înlocuirea produsului cu altul identic/similar, în limita stocului disponibil.

După 30 de zile de la achiziționarea produsului, acesta nu mai poate fi returnat din motive igienice.

Produsele atipice nu pot fi returnate.

În cazul în care produsul face obiectul garanției, acesta poate fi înlocuit o singură dată.

Produsele oferite cadou de către Iakabi Confort nu beneficiază de garanție.

PAȘII GARANȚIEI

o Pentru a putea beneficia de garanție, sunt necesare datele de identificare ale consumatorului și documentele aferente comenzii sale.

o Completează formularul de identificare a comenzii din meniul principal Garanție și Retur. Pentru a constata dacă produsul respectă condițiile de garanție încarcă fotografii în căsuța destinată care să evidențieze cât mai clar produsul și starea acestuia. Pentru a ne asigura că produsul respectă normele de igienă, te rugăm să fotografiezi și interiorul acestuia, respectiv miezul.

o Expediază-l către noi la punctul nostru de lucru: IAKABI CONFORT SRL, Sat Utvin, nr. 180, jud. Timiș, 0723 445 667.

o Informațiile personale pe care ni le vei oferi pe baza acestui formular vor fi utilizate numai în scopul soluționării garanției.

Soluționarea garanției se face în termen de 15 de zile.

RETUR

Produsele la dimensiuni standard pot fi returnate în termen de 30 de zile de la data sosirii coletului la client. În cazul în care se depășește perioada de retur de 30 de zile, produsul nu mai poate fi returnat.

Costul transportului de retur este suportat de client.

Produsul trebuie să fie returnat exact în aceleași condiții în care a fost primit, în stare de produs nou, nefolosit, fără defecte. Dacă produsul returnat prezintă defecte cauzate de client cum ar fi pete, murdărie, urme de montaj, uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, şocuri mecanice, sau are piese lipsă, ne rezervăm dreptul de a refuza returul.

Produsul trebuie returnat împreună cu toate accesoriile cu care a sosit, inclusiv feroneria, și cu toate documentele în original.

Dacă produsul a fost însoțit de obiecte cadou, acestea trebuie returnate împreună cu produsul exact așa cum au sosit, în stare de produse noi. În cazul în care obiectele primite cadou prezintă urme de uzură, deteriorare, pete, murdărie, lovituri, sau au piese lipsă, ne rezervăm dreptul a le refuza returul și de a le factura la prețul afișat pe site și de a le reține valoarea din suma ce urmează a fi rambursată.

Produsele făcute după dimensiuni atipice și personalizate după specificațiile clientului nu pot fi returnate.

În cazul în care produsul ajuns la client prezintă defecte de fabricație sau de transport, clientul poate solicita înlocuirea produsului sau renunțarea la produs. Dacă se depășește perioada de 30 de zile, produsul nu mai poate fi returnat, iar defectul semnalat va fi soluționat conform termenilor și condițiilor din Certificatul de garanție al produsului în cauză.

Condițiile returului sunt enumerate mai jos:

Păstrează intacte foliile de protecție în care a sosit produsul.

Pentru a iniția un retur este necesar ca produsul să fie ambalat în aceleași folii protectoare în care a sosit, altfel nu vei putea face retur. Dorim să avem grijă de produsele noastre.

Pe site la pagina dedicată produsului comandat pot fi găsite instrucțiunile pentru desfacerea unui colet. Aceste instrucțiuni sosesc împreună cu celelalte acte aferente comenzii.

 • În cazul pernelor și al saltelelor, dacă au fost scoase din folia protectoare transparentă din plastic și au fost încercate, se percepe o taxă de retur cuprinsă între 70 și 720 de lei. Husa pernei/saltelei este un obiect ce ține de igienă, de aceea un produs scos din folia transparentă, care este apoi returnat, necesită o husă nouă pentru a putea fi revândut. O husă nouă implică costuri suplimentare pentru noi, iar dacă produsul a fost scos din folia protectoare, aceste costuri vor fi suportate de client. Aceste costuri vor fi reținute din suma de bani care trebuie returnată către client.
 • Produsul nu trebuie să prezinte deteriorări, pete, zgârieturi, urme, el trebuie să fie intact așa cum l-ai primit de la noi.
 • Produsul trebuie să fie însoțit de toate actele originale pe care le-ai primit de la noi și de la curier (factură, chitanță, garanție, etc.).

Costul transportului de retur este suportat de client. Costul transportului se achită la curier.

După ce produsul ajunge la noi și este evaluat de către echipa retur pentru a verifica dacă acesta îndeplinește condițiile returului (mai sus enumerate) te vom înștiința, iar dacă returul va fi acceptat, îți vom returna banii într-un cont bancar în termen de 14 zile. În cazul în care plata a fost făcută online la plasarea comenzii sau prin ordin de plată (transfer bancar), rambursarea se va face automat în același cont. În cazul în care plata a fost făcută la livrare, îți vom solicita un cont bancar pentru a-ți putea returna banii.

Pentru a iniția un retur, te rugăm să ne contactezi fie pe mail fie telefonic la 0723 445 667 sau 0732 462 141, îți vom comunica instrucțiunile ulterioare. Vei putea expedia produsul returnat cu firma de curierat aleasă de tine. În momentul în care curierul va sosi la adresa menționată de tine pentru a ridica produsul, acesta îți va înmâna dovada preluării coletului. Te rugăm să păstrezi această dovadă. Costul transportului de retur este suportat de client și se achită la curier.

Daca ai întrebări sau dorești informații suplimentare ne poți scrie la adresa de e-mail office@iakabi.ro sau ne poți contacta telefonic la 0732 462 141 sau 0723 445 667 . Suntem aici să te ajutăm.